1. Clientul se obliga sa citeasca si sa confirme acceptarea prezentului “Contract de Inchiriere”. Clientul trebuie sa declare si sa demonstreze cu documente legale in original, ca va indeplini toate conditiile scrise in acest contract si se obliga sa fie de buna credinta- nu va insela/escroca proprietarul, aceasta clauza va fi sustinuta de semnatura chiriasului -clientul. Proprietarul isi rezerva dreptul de a refuza inchirierea unui autovehicul fara explicatii. Pentru incheierea contractului de inchiriere sunt necesare: un act de identitate si carnetul de conducere in original. Clientul se angajeaza sa conduca autoturismul inchiriat respectand dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice si alte reguli cum ar fi:

* SUB NICI O FORMA NU ARE PERMISIUNEA DE A SUBINCHIRIA AUTOTURISMUL (SAU BUNUL CE FACE OBIECTUL ACESTUI CONTRACT).

* NU ARE PERMISIUNEA DE A LASA O TERTA PERSOANA LA VOLANUL ACESTUIA. (In caz de accident va suporta consecintele legale ce deriva din incident).

* NU VA INCALCA LEGISLATIA ROMANA IN VIGOARE PRIN CARE ESTE INTERZISA CONDUCEREA SUB INFLUENTA ALCOOLULUI.

* Nu va supraincarca autoturismul si nu-l va folosi pentru transport de marfa. Nu va efectua reparatii asupra autoturismului decat la garaje autorizate si numai cu acordul si conform cu instructiunile proprietarului, fiind rambursat pe baza prezentarii facturii eliberate in numele proprietarului, insotita de devizul de reparatii. Nu va lasa masina deschisa (usi, geamuri,compartiment bagaje) sau cheile in contact. Nu va circula pe drumuri accidentate, desfundate si/ sau nedeschise circulatiei publice. Va circula numai pe drumurile marcate pe harta. Va verifica permanent indicatoarele de bord, va opri imediat autovehiculul si va anunta proprietarul masinii in cazul aparitiei vreunei anomalii sau defectiuni in functionarea autovehiculului. Neconformitatea atrage dupa sine plata integrala a remedierii defectiunilor survenite. Nu va depasi viteza legala pe drumurile publice. Nerespectarea acestor reguli de utilizare mai sus mentionate poate atrage dupa sine retinerea garantiei si plata de client a reparatiilor aferente pentru aducerea autovehiculului la starea de functionare initiala.

2. Varsta Clientului

Clientul sa aiba minim 22 de ani impliniti si sa fie posesorul unui permis de conducere valid, cu o vechime mai mare de 2 ani. In cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite, se poate solicita o garantie suplimentara care se ramburseaza numai la returnarea masinii in buna stare de functionare si de caroserie, cu toate documentele, accesoriile si echipamentele din dotare. Aceasta garantie suplimentara poate varia de la caz la caz in functie de imprejurari si este stabilita de proprietar.

3. Durata Contratului

Proprietarul si chiriasul pot prelungi prezentul contract doar prin semnarea  unui document aditional, daca acesta se poate semna loco, iar daca acest lucru nu este posibil se va face prin notificare fax, catre proprietar din partea clientului. La expirarea duratei de inchiriere, prezentul contract devine nul, daca nu s-a convenit  altfel, iar proprietarul isi rezerva dreptul de a declara autoturismul la politie ca fiind furat, daca acesta nu a fost predat pana la ora stabilita contractual.

4. Plata

Plata pentru inchiriere si garantie se face in avas, in lei /euro la curs B.N.R. din ziua efectuarii platii. Tarifele sunt stabilite in euro catre terti. Pentru rezervari garantate se va plati in avans o suma care variaza in functie de numarul de zile si de tipul autoturismului rezervat. Daca rezervarea este anulata, clientul va pierde avansul. Pretul de inchiriere pe zi este oferit in functie de perioada de inchiriere.

5 .Garantia

La livrare, se solicita o garantie de 300-500 euro. Garantia va fi utilizata pentru penalizare, in caz de distrugere constatate in interiorul sau exteriorul autoturismului. Fiecare inchiriere are o franciza pentru daune, numita si garantie pentru avarii. Garantia solicitata va fi returnata la recuperarea autoturismului in buna stare de functionare si de caroserie, cu toate documentele, accesoriile si echipamentele din dotare asa cum a fost predata.